Masa Praaksara Disebut Juga Masa?JustOnlyNews.com– Masa Praaksara Disebut Juga Masa? simak ulasan lengkapnya yang telah JustOnlyNews.com rangkum dari sumber terpercaya.

Seiring perkembangan zaman yang mana masa praakarsa banyak sekali manusia yang masih belum memahami istilah atau juga artinya.

Berikut di bawah ini adalah pengertian dari zaman praaksara. Dan juga pembagian zaman praaksara yang berdasarkan ilmu geologi.

Seiring perkembangan berdasarkan Kehidupan manusia yang berkembang dari waktu ke waktu. Tentunya semua kehidupan manusia saat ini sangatlah berbeda dengan kehidupan yang ada di masa lalu.

Seiring berjalannya Kehidupan manusia itu berkembang pesat secara bertahap dari kehidupan pra-aksara (pra-sejarah) Dan juga sampai pada titik kehidupan masa aksara (sejarah).

Pengertian Masa Pra-Aksara

Bahasa Praaksara yang berasal dari gabungan kata, yaitu pra dan aksara. Dengan memiliki arti “Pra” artinya sebelum dan “Aksara” yang berarti tulisan.

Nah Jadi, masa praaksara merupakan masa yang mana sebelum manusia mengenal bentuk juga tulisan. Dalam buku modul Sejarah di Indonesia yang resmi terbitan Kemendikbud.

Yang mana dijelaskan masa praaksara disebut juga masa dengan nirleka (nir artinya tidak ada, dan leka artinya tulisan), yaitu masa yang tidak ada tulisan.

Adapun kehidupan dari masa sesudah manusia sebelum mengenal tulisan. Disebut juga dengan period atau masa aksara atau lebik ke masa sejarah.

Sejak Kehidupan manusia pada masa pra-aksara yang dapat diketahui dari berbagaipeninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh paramanusia yang hidup pada waktu itu.

Yang mana dari Peninggalan tersebut dapat berupa artefak dan juga fosil. Atau juga Artefak wujudnya yang berupa benda-benda zaman purbakala.

Dan Sementara itu, Bentuk fosil yang berupa sisa-sisa dari tulang belulang manusia, hewan, dan juga tumbuhan yang sudah membatu. Dan tentunya dapat membantu pada kita terutama mengenai pertumbuhan dan juga fisik manusia pada masa praaksara.

Pembagian Zaman Praaksara Berdasarkan Geologi

Semua hasil yang di dapat Menurut Ilmu Geologi (ilmu yang mempelajari kulit bumi), perkembangan bumi juga terbagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut.

1. Arkaikum

Pada Zaman Arkaikum yang berumur kira-kira kurang lebih 2500 juta tahun. Pada saat itu Kulit bumi masih dalam proses pembentukan dan sehingga belum ada tanda-tanda akan kehidupan.

2. Palaeozoikum

Yang mana Zaman ini telah diperkirakan sekitar berumur 340 juta tahun. Dan Pada zaman ini sudah mulai ada tanda-tanda akan adanya kehidupan seperti. Binatang-binatang yang kecil (mikro arganisme) sudah ada.

Dan Juga seperti binatang yang tidak bertulang punggung, bahkan ada juga beberapa jenis ikan, seperti amfibi dan reptil sudah mulai ada.

3. Mesozoikum

Saat Zaman ini mencapai atau berumur kira-kira 140 juta tahun. Dan Pada zaman ini kehidupan di bumi semakin berkembang pesat dari masa kemasa.

Seperti jenis Binatang-binatang pada masa itu mencapai bentuk yang tidak biasa dan sangat besar-besar. Contohnya seperti Antara lain Dinosaurus yag panjangnya 12 meter, Atlantosaurus panjangnya 30 meter.

4. Neozoikum atau Kenozoikum

Sampai Zaman ini masaih berlangsung kira-kira 60 juta tahun. Dan Keadaan bumi pada zaman ini menjadi baik. Juga Perubahan cuaca tidak begitu besar walaupun seperti pada zaman es masih ada.Leave a Reply

%d bloggers like this: